Bồi dưỡng kiến thức Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống đối với Khu kinh tế, doanh nghiệp thành phố

Chiều 23/9, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống – những vấn đề đặt ra đối với Khu kinh tế, doanh nghiệp thành phố Hải Phòng trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật và tội phạm kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khu kinh tế; bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở và trực thuộc; công đoàn Khu kinh tế, các công đoàn trực thuộc và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu kinh tế.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội nghị*

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nêu rõ: Kinh tế, an ninh kinh tế và quản trị an ninh kinh tế luôn là nội dung quan trọng của mọi quốc gia. Điều này hoàn toàn đúng với kinh tế Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế không thể đảo ngược. Thông qua buổi bồi dưỡng kiến thức về các chuyên đề Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống sẽ giúp tăng cường kiến thức, sự hiểu biết trong bối cảnh những vấn đề an ninh mới đang trở thành mối nguy cơ trực tiếp, thường xuyên tới an ninh quốc gia, an ninh cộng đồng, an ninh doanh nghiệp của Việt Nam, phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo viên Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các chuyên đề về: Tổng quan về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, những vấn đề đặt ra đối với Khu kinh tế, doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Quản trị an ninh kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với Khu kinh tế, doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng. Phòng ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật và tội phạm kinh tế phục vụ phát triển bền vững Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Quản trị an ninh môi trường và những vấn đề đặt ra đối với Khu kinh tế, doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Đào tạo và Xúc tiến đầu tư