Ban Quản lý Khu kinh tế ký kết Chương trình phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng

Ngày 26/4/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền và xúc tiến đầu tư giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, giai đoạn 2023-2025.

Tại Hội nghị, đại diện 2 bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông quảng bá tiềm năng lợi thế của thành phố Hải Phòng đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế cùng nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút đầu tư tại Việt Nam, …

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm KKT Hải Phòng