Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Chiều ngày 03/01/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020”. Đồng chí Phạm Văn Mợi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị

Năm 2019, về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) đã thu hút 58 dự án FDI cấp mới với số vốn đăng ký 565,472 triệu USD; 51 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 693,708 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn góp 46 dự án với số vốn tăng thêm 178,825 triệu USD; tổng vốn FDI cấp mới và tăng vốn là 1.438,0 triệu USD đạt 102,7% kế hoạch năm 2019 (1.400 triệu USD). Lũy kế đến tháng 12/2019, các KCN, KKT thu hút 367 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 14.774,4 triệu USD. Về thu hút đầu tư trong nước (DI): Trong năm 2019, các KCN, KKT thu hút được 26 dự án DI cấp mới với số vốn đăng ký 13.295,150 tỷ đồng; 15 dự án DI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 2.128,979 tỷ đồng, tổng vốn DI thu hút đạt 15.424,129 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 12/2019, các KCN, KKT thu hút 162 dự án DI với tổng vốn đầu tư 149.525,017 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước của Ban đạt 2.678 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch thành phố giao.

Về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, trong năm 2019, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu, xuất khẩu của các doanh nghiệp thứ cấp FDI tăng so với năm trước. Doanh thu ước năm 2019 khối FDI thứ cấp đạt 11,4 tỷ USD, bằng 112% so với năm trước, đạt 152% kế hoạch năm; khối DI thứ cấp đạt 9.500 tỷ đồng, bằng 113% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch năm. Xuất khẩu: Ước năm 2019, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 10 tỷ USD, bằng 114% so với năm trước, đạt 154% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu: Ước năm 2019, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 9,8 tỷ USD, bằng 107% so với năm trước, bằng 158% so với kế hoạch năm. Ước nộp ngân sách năm 2019 của các doanh nghiệp trong KKT và các KCN đạt 8.994 tỷ đồng, bằng 151% so với năm 2018, bằng 190 % kế hoạch năm, trong đó thu Hải quan đối với hàng hóa KCN là 3.238 tỷ đồng, thu nội địa là 5.756 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác và nhiều nhiệm vụ phát sinh, tăng cường hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ tin cậy gắn bó với các doanh nghiệp, phối hợp tốt hơn với các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác quản lý.

Đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thay mặt lãnh đạo Ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại một số nước có tiềm năng, công nghệ cao. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu hút vốn FDI là 1,5 tỷ USD. Đổi mới phương pháp, nội dung đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt thành lập các khu công nghiệp Cầu Cựu, Kiến Thụy, Nam Tràng Cát, Thủy Nguyên…

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố ghi nhận các kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế đạt được trong năm 2019, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố năm vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố yêu cầu năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các địa phương. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác./.

Thực hiện: NTL – Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường