Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức buổi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 7/2024

Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức buổi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 7/2024 với sự tham gia của các lãnh đạo Ban quản lý  và toàn thể cán bộ, công nhân viên. Đây là dịp để Ban cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong  những tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Trong buổi sinh hoạt, Phòng Lao động  tham gia báo cáo chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thị Hà Minh  phó trưởng phòng Lao động báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Minh  phó trưởng phòng Lao động báo cáo chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Bùi Ngọc Hải Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý, phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nêu tình hình thu hút đầu tư thêm các dự án mới, và mở rộng tăng vốn từ các nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, xung đột vũ trang ở nhiều khu vực thu hút đầu tư nước ngoại của Hải Phòng tính tới hiện tại đạt hơn 1tỷ đô la Mỹ, Hoạt động xúc tiến đầu tư phải tích cực nhiều, phối hợp đồng bộ với các đơn vị tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ cùng với phát triển khu công nghiệp.

Đồng chí Bùi Ngọc Hải cũng đã đề ra những nhiệm vụ và phương hướng cụ thể cho nửa cuối năm 2024. Trong đó, Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng ban chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả và kịp thời, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công việc để đóng góp vào sự phát triển chung của khu kinh tế.

Đồng chí Bùi Ngọc Hải Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý, phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo

Để tiếp tục duy trì và phát triển các kết quả này, chúng ta cần tập trung vào các hạng mục công việc cần thiết, cụ thể là:

Thực hiện các hạng mục cần thiết: Tiếp tục triển khai các dự án, công trình đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Giải quyết các vấn đề chưa hoàn thành: Khẩn trương hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, đặc biệt là những vấn đề đã được Đoàn Thanh tra nêu ra.

Thực hiện Nghị quyết của Thành Ủy chúng ta phải đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Hiện tại, kết quả đến năm 2024 đã đạt được một số mục tiêu quan trọng, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo.

Các yêu cầu cần tập trung:

Tập hợp các yêu cầu kiểm tra: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong khu kinh tế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Học tập và tham gia tập huấn pháp luật: Tất cả các đồng chí cần chú ý học tập và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn pháp luật, đặc biệt là các quy định mới về luật đất đai, sẽ có hiệu lực sớm hơn dự kiến và tác động đến các doanh nghiệp.

Sau bài phát biểu của đồng chí Phó Trưởng Ban, toàn thể cán bộ, công nhân viên đã cùng nhau lắng nghe và học tập về những điểm mới trong các chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến phát triển khu kinh tế. Buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 7 đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tạo động lực mới cho toàn thể cán bộ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kết thúc buổi lễ Lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng các đồng chí CBCNV của Ban sinh nhật trong tháng Bảy.

Buổi lễ đã khép lại với niềm tin và hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Quản lý, Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư