Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thành lập Tổ rà soát về công tác Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ

Ngày 24/9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tổ rà soát về công tác Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ. Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Mợi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.

Đồng chí Phạm Văn Mợi trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Mợi trao các Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát và điều động cho 03 cán bộ đồng thời bổ nhiệm lại cho 02 cán bộ. Cụ thể như sau:

1. Thành lập Tổ rà soát về công tác Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm 13 thành viên. Tổ là soát có chức năng nhiệm vụ rà soát công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực: Quy hoạch – Xây dựng; Đầu tư; Môi trường; Quàn lý lao động; Quản lý doanh nghiệp; Đầu tư xây dựng hạ tầng do Ban Quản lý làm chủ đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan. Thời điểm rà soát tập trung trong 05 năm (từ năm 2014 đến tháng 9/2019) và giai đoạn trước đó trong các lĩnh vực Quy hoạch – xây dựng; Đầu tư; Môi trường; Xây dựng hạ tầng.

2. Điều động 03 cán bộ:

– Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Đầu tư;

– Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý và Xây dựng;

– Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng Quản lý và Xây dựng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp.

3. Bổ nhiệm lại 02 cán bộ:

– Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng;

– Bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng.

 

Đồng chí Phạm Văn Mợi phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ ra sự cần thiết của việc thành lập và nêu rõ chức năng nhiệm vụ của Tổ rà soát đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm chức danh mới và các cán bộ được bổ nhiệm lại cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thực hiện: TL – Trung tâm thông tin, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường