Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức, nhân viên

Được sự nhất trí chỉ đạo của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 26/02/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định: Điều động và bổ sung cán bộ chủ chốt các phòng chuyên môn; điều động công chức, nhân viên theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Thoại – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế; đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó Trưởng ban; đồng chí Phạm Minh Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban; cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Ban quản lý Khu kinh tế.

Đồng chí Đỗ Trung Thoại – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm mới

Thay mặt lãnh đạo Ban Quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Ngân Chung – Phó Trưởng phòng Tổ chức và Đại diện Ban Quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các Quyết định trên, theo đó:

1) Quyết định số 288/QĐ-BQL ngày 05/02/2018 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc kiện toàn, sắp xếp các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

2) Quyết định số 289/QĐ-BQL ngày 05/02/2018 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

3) Các Quyết định điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm mới cán bộ chủ chốt các phòng chuyên môn, Quyết định đổi tên chức danh lãnh đạo các phòng, Quyết định điều động công chức, nhân viên

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Sau nghi thức trao Quyết định bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Trung Thoại – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm và điều động. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện triển khai công tác kiện toàn bộ máy tổ chức ngày một hoàn thiện hơn nhằm giữ vững và nâng cao vị thế của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đồng thời bày tỏ mong muốn trên cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết của mình, đoàn kết với các cán bộ trong đơn vị, hoàn thành tốt công việc được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Ban Quản lý./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường