Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023
Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Shinec (giữa) đại diện nhóm tác giả công trình nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” nhận Giấy chứng nhận và Sách vàng do Ban tổ chức trao tặng

Công trình nghiên cứu Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ban tổ chức sự kiện cho biết, việc lựa chọn những công trình tiêu biểu vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 nhằm tôn vinh, cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ; tạo động lực để mọi đối tượng (người dân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức…) tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định được năng lực sáng tạo của người Việt Nam và năng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thu hút nhân tài cho các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo ở trong và ngoài nước…

Trong năm 2023, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tập trung tuyển chọn và công bố các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn đã có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong lần thứ 7 tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Hội đồng tuyển chọn đã quyết định công bố 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu và ghi danh 5 công trình, tập thể; 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế. Đây là các công trình tiêu biểu được Hội đồng tuyển chọn từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ do 43 bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu và đề nghị.

Công trình nghiên cứu Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” của Công ty Cổ phần Shinec, Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền đã vinh dự là 1 trong 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu được vinh danh năm 2023.

Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đều là những đề tài, giải pháp từng đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong hai năm qua, có tính ứng dụng cao và khả năng nhân rộng vào thực tiễn sản xuất, đời sống ở các lĩnh vực, gồm: Y tế; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới; chế biến, sản xuất trong nông nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; cơ khí tự động hóa; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ vật liệu; giáo dục – đào tạo; công trình lĩnh vực xã hội nhân văn.

Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023
Đại diện các đơn vị có công trình được vinh danh tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Kiến tạo KCN Nam Cầu Kiền làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của nhà đầu tư

Công trình nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn, do TS, LS. Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec và các cộng sự trong Công ty thực hiện dựa trên thực tế xây dựng KCN sinh thái Nam Cầu Kiền, do Công ty Cổ phần Shinec quản lý và phát triển. Thông qua công trình nghiên cứu này, chúng ta có thể hiểu được quy trình Công ty Shinec xây dựng và vận hành KCN sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn như thế nào và hiệu quả mà mô hình này mang lại những giá trị cụ thể ra sao…

Công trình cũng đã nghiên cứu thành công các giải pháp gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, tạo ra chuỗi liên kết, cung ứng cộng sinh công nghiệp không bị đứt gãy trong sản xuất giữa các doanh nghiệp, tạo môi trường xã hội cộng sinh với không gian cây xanh, nước thải trong và không khí sạch trong KCN.

Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023
Giấy chứng nhận Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả do TS. Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec là Chủ nhiệm công trình được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023

TS, LS. Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec là nhà khoa học đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường nói chung và kinh tế tuần hoàn hoàn, KCN sinh thái nói riêng đã được công nhận và vinh danh tại các giải thưởng danh giá ở trong và ngoài nước. Công trình nghiên cứu Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” của Công ty Cổ phần Shinec tiếp tục được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 một lần nữa khẳng định vai trò “thuyền trưởng” của người chèo lái “con thuyền Shinec” Phạm Hồng Điệp đã kiến tạo tầm nhìn để phát triển môi trường đầu tư “xanh” trong KCN Nam Cầu Kiền, lấy bảo vệ môi trường làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp – “Kim chỉ nam” cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Được biết, Công ty Cổ phần Shinec là nhà quản lý và phát triển KCN tiên phong theo mô hình KCN sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn tại Hải Phòng. Đến nay, KCN Nam Cầu Kiền do Shinec quản lý và phát triển đã và đang trở thành mô hình KCN sinh thái kiểu mẫu tại Việt Nam. Với mục đích mang đến một môi trường đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp phát triển cùng chuỗi liên kết cộng sinh theo mô hình kinh tế tuần hoàn trong KCN; bên cạnh việc hỗ trợ các Ban, ngành chức năng TP. Hải Phòng và các đối tác triển khai các hoạt động phát triển KCN theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, KCN Nam Cầu Kiền còn xây dựng mạng lưới liên kết cộng đồng doanh nghiệp trong KCN; truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường; khai thác tài nguyên vệ tinh, xây dựng và phát huy hiệu quả hệ sinh thái…

Với tinh thần “Xây dựng nền kinh tế Việt Nam đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững”, Chủ tịch HĐQT Phạm Hồng Điệp cùng các cộng sự đã và đang ngày đêm ra sức quyết tâm phấn đấu xây dựng KCN sinh thái Nam Cầu Kiền là KCN sinh thái đầu tiên do người Việt Nam làm chủ đầu tư. Cho đến nay, KCN Nam Cầu Kiền đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của KCN sinh thái, góp phần mang lại nhiều lợi thế to lớn cho các nhà đầu tư trong KCN nói riêng (năng lực cạnh tranh và sức bền của doanh nghiệp) và môi trường, phát triển kinh tế và xã hội của Hải Phòng nói chung./.

Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023
Nhóm tác giả công trình nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” của Công ty Cổ phần Shinec

Nguồn: kinhtevadubao.vn