Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại KCN Nhật Bản – Hải Phòng

Thực hiện chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 22/01/2024 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng về tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2024. Theo đề nghị của Đảng ủy Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng,ngày 31/01/2024 Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòngtổ chức khai giảnglớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập đảng công sản Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế chủ trì, trực tiếp chỉ đạo khai giảng lớp học.

Việc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng lần này là hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và nằm trong kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2024 của Đảng ủy Khu kinh tế được tổ chứclinh hoạt, tạo điều kiện về thời gian, địa điểm cho các quần chúng ưu tú đến từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.