Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế Hải Phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Kế hoạch số 268-KH/TĐTN-BTC ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 – 2022”. Được sự thống nhất giữa Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng, ngày 12/5/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Nghi thức chào cờ diễn ra trang trọng

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Toàn Thu Thủy – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế; đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo của: các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế, các Phòng chuyên môn, các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp và sự có mặt đông đủ của 106 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ – Bí thư Đoàn Khu kinh tế Hải Phòng khóa I,
 Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị Đại hội đã nêu bật kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2017, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2017 – 2019 để xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khu kinh tế, trong giai đoạn vừa qua, phong trào thanh niên đã thực sự có sức lan tỏa, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khu kinh tế. Các hoạt động ngày càng phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, sáng tạo. Một số phong trào hành động được triển khai sâu và rộng.

Xác định rõ công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi hoạt động và gắn kết đồng bộ với các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, bằng sự nỗ lực thuyết phục và vận động của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng, đã có 11 chi đoàn được thành lập tại. Khối cơ quan hành chính nhà nước gồm có 04 chi đoàn, khối doanh nghiệp gồm có 07 chi đoàn (03 chi đoàn tại 03 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, và 04 chi đoàn tại 04 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước). Tổng số lượng đoàn viên đã lên đến 1.336 đoàn viên, hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra. Về công tác xây dựng Đảng, đã có 22 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 16 đồng chí đã được kết nạp. Trong công tác xây dựng chính quyền, Đoàn TNCS Khu kinh tế cũng là nguồn cung cấp cán bộ chủ chốt đáng tin cậy cho Ban Quản lý Khu kinh tế, với 01 đồng chí được bổ nhiệm Phó Trưởng ban, 01 đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng, 04 đồng chí được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra những phương thức hoạt động mới để thúc đẩy phong trào thanh niên hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đồng chí Phạm Hữu Quang Huy – UV BCH Đoàn Khu kinh tế Hải Phòng 
trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Thay mặt cho Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã ghi nhận tất cả các cố gắng của Đoàn TNCS Khu kinh tế và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành và các đoàn viên cần nỗ lực, phát huy sức trẻ, khả năng sáng tạo để tiếp tục cống hiến nhiều hơn, mạnh mẽ hơn cho phong trào đoàn thể và hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị.

Đồng chí Trần Vĩnh Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng trong công tác Đoàn cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm kỳ qua. Đối với những nội dung còn chưa thực hiện được và thực hiện chưa tốt, đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn cũng đã chỉ đạo Ban Chấp hành khóa mới cùng với tập thể đoàn viên, thanh niên của Khu kinh tế Hải Phòng có kế hoạch, biện pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng ghi nhận và 
biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng 

Tiếp thu ý các kiến chỉ đạo, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng đã ra nghị quyết mục tiêu chung công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 là “Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn; cụ thể hóa các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên; phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức; tích cực mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chủ động làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tích cực đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố”. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khu kinh tế Hải Phòng quyết liệt hành động, hội nhập và phát triển”.

 

Lãnh đạo Thành đoàn, lãnh đạo Đảng ủy Khu kinh tế, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng khóa I tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa mới

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí trong BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu kinh tế Hải Phòng khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Phạm Hữu Quang Huy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khu Kinh tế khóa II. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí tân Bí thư Đoàn khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2019, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu kinh tế ngày càng phát triển xứng đáng với tiềm năng, vị thế của đơn vị./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin – tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường