Văn bản chỉ đạo điều hành

STTTrích yếu
521

Công văn số 169/BQL-VP – Lịch trực Tết 2023

522

Công văn số 172/BQL-QHXD – Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các Khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023

523

Công văn 161/BQL-QLDN – Thông tin thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

524

Công văn số 163/BQL-LĐ – Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội 2023

525

Công văn số 146/KH-BQL – Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

526

Công văn số 131/BQL-LĐ – Thông tin thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan

527

Công văn số 105/QĐ-BQL – Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

528

Công văn số 82/BQL-QHXD – Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm

529

Công văn số 88/TB-BQL – Thông báo về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

530

Công văn số 07/QĐ-BQL – Quyết định v/v phê duyệt dự toán thu, chi chi phí thẩm định đồ án quy hoạch năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng