Công văn số 470/BQL-LĐ về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 11/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 470/BQL-LĐ về việc Về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.