Danh sách dự án đã được cấp Giấy phép môi trường

STTTrích yếu
1

Giấy phép Số/KH: 2893/GPMT-BQL (số đến: 833)– Giấy phép môi trường “Dự án nhà máy nhựa kỹ thuật Vân Long”

2

Giấy phép Số/KH: 2803/GPMT-BQL– Giấy phép môi trường của Công ty Nhựa VN

3

Giấy phép Số/KH: 2802/GPMT-BQL– Giấy phép môi trường “Dự án Công ty TNHH Intellienergy Technology”

4

Giấy phép Số/KH: 2795/GPMT-BQL– Giấy phép môi trường cấp điều chỉnh lần 01 cho Công ty TNHH Fujimold

5

Giấy phép Số/KH: 2663/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH sản xuất Việt Nam hàn đặc biệt Pourin

6

Giấy phép Số/KH: 2200/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam

7

Giấy phép Số/KH: 2117/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Zhong Xin Ya Tai Việt Nam

8

Giấy phép Số/KH: 2117/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Zhong Xin Ya Tai Việt Nam

9

Giấy phép Số/KH:1998/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Toyo Globe Việt Nam

10

Giấy phép Số/KH: 1740/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Primzen Electronics