Danh sách dự án đã được cấp Giấy phép môi trường

STTTrích yếu
1

Giấy phép số 704/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Kyungsung Việt Nam

2

Giấy phép số 703/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty CP hoá chất Miền Bắc

3

Giấy phép số 642/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Daimay Việt Nam

4

Giấy phép số 641/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam)

5

Giấy phép số 599/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam

6

Giấy phép số 535/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Quang Điện tử Yusheng (Việt Nam)

7

Giấy phép số 485/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Hi-Lex Việt Nam

8

Giấy phép số 484/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai

9

Giấy phép số 5472/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vật liệu Vinasanfu

10

Giấy phép số 5134/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Aurora Art)