Công văn số 474/TB-BQL – Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT

Số ký hiệu: 474/TB-BQL

Ngày ban hành: 13/02/2023

Trích yếu: Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT gửi công ty Cổ phần Logistic Hưng Vượng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng