Công văn số 479/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Điện tử Tongwei Việt Nam

Số ký hiệu: 479/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 13/02/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Điện tử Tongwei Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng