Công văn số 473/TB-BQL – Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT

Số ký hiệu: 473/TB-BQL

Ngày ban hành: 13/02/2023

Trích yếu: Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT gửi công ty TNHH JD Property Logistic Park Việt Nam Hai Phong I.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng