Văn bản số 436/BQL-KHTH về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Ngày 09/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 436/BQL-KHTH về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.