Công văn số 478/TB-BQL – Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT

Số ký hiệu: 478/TB-BQL

Ngày ban hành: 13/02/2023

Trích yếu: Kiểm tra công trình xây dựng trong các KCN, KKT gửi công ty TNHH Huayuan Machinery (Việt Nam).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng