Công văn số 466/BQL-QHXD – Báo cáo thực hiện quy định về đầu tư, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình đối với dự án của Công ty TNHH ChinHung Việt Nam

Số ký hiệu:466/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 10/02/2023

Trích yếu: Báo cáo thực hiện quy định về đầu tư, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình đối với dự án của Công ty TNHH ChinHung Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng