Văn bản chỉ đạo điều hành

STTTrích yếu
501

Công văn số 396/KH-BQL – Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

502

Công văn số 405/BQL-KHTH tình hình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao

503

Công văn số 373/BQL-QLĐT – Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư

504

Công văn số 374/KH-BQL – Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

505

Công văn số 379/KH-BQL – Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

506

Công văn số 358/BQL-QLĐT – Tham gia hội thảo Giải pháp xử lý bãi thải gyps của Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát – Đình Vũ tại phường Đông hải, Hải An, thành phố Hải Phòng

507

Công văn số 352/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

508

Công văn số 349/BQL-QHXD – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

509

Công văn số 364/BQL-LĐ – Gửi doanh nghiệp về thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật cho công nhân lao động của UBND thành phố

510

Công văn số 365/BQL-LĐ Về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng