Công văn số 3816/BQL-QLĐT – Giải trình, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Giang Biên II, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 3816/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 03/08/2023

Trích yếu: Giải trình, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Giang Biên II, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng