Công văn số 3900/BQL-QHXD – Thông tin việc đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã An Hưng, An Hòa, Đồng Thái, huyện An Dương

Số ký hiệu: 3900/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/08/2023

Trích yếu: Thông tin việc đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã An Hưng, An Hòa, Đồng Thái, huyện An Dương.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng