Công văn số 3829/BQL-QHXD – Lắp đặt hệ thống điện mái nhà theo đề nghị tại văn bản số 2607/VC-VINASOL ngày 26/7/2023 của Công ty Cổ phần VINASOL INVESTMENT

Số ký hiệu: 3829/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 04/08/2023

Trích yếu: Lắp đặt hệ thống điện mái nhà theo đề nghị tại văn bản số 2607/VC-VINASOL ngày 26/7/2023 của Công ty Cổ phần VINASOL INVESTMENT.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng