Công văn số 3925/BQL-QHXD – Hoàn thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng

Ngày 09/8/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3925/BQL-QHXD – Hoàn thiện hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Xem chi tiết văn bản tại đây.