Công văn số  3758/BQL-QLĐT – Phúc đáp yêu đầu yêu cầu cung cấp thông tin

Số ký hiệu: 3758/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 01/08/2023

Trích yếu: Phúc đáp yêu đầu yêu cầu cung cấp thông tin

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng