Văn bản số 3812/BQL-DNGSĐT – Tổ chức Hội chợ Triển lãm – Kết nối chuỗi cung ứng và Xúc tiến đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế 2023

Ngày 02/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3812/BQL-DNGSĐT về việc Quyết định về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm – Kết nối chuỗi cung ứng và Xúc tiến đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.