Công văn số 3901/BQL-QHXD – Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình mái đón 1, mái đón 2, kho nguyên vật liệu thuộc Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất tấm thạch cao trọng lượng nhẹ

Số ký hiệu: 3901/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/08/2023

Trích yếu: Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình mái đón 1, mái đón 2, kho nguyên vật liệu thuộc Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất tấm thạch cao trọng lượng nhẹ.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng