Sự Kiện Nổi Bật

Tổ chức đối thoại trực tuyến trên CTTĐT thành phố về PCCC

Ngày 21/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có văn bản số 32/TB-STTTT về việc tổ chức Đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Phát huy sức mạnh của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy” nhằm đẩy mạnh hoạt…

Công đoàn KKT Hải Phòng tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao công tác giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động tại các Công đoàn cơ sở trong KCN, KKT Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 31/12/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 13/4/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố về chất lượng bữa ăn ca cho người lao động và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 13/9/2016 của Liên…

Lễ biểu dương lao động giỏi Công đoàn KKT Hải Phòng năm 2015

Tiếp nối những kết quả của “ Tháng công nhân “ theo tinh thần “ Ngày Quốc tế lao động “ và chào mừng thành công kỳ bầu cử Đại biểu quốc hội, HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của đất nước, thành phố và hướng tới kỷ niệm Ngày…

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2016

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ văn bản số 3520/BKHĐT-HĐTĐKT ngày 11/5/2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu…

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH Bluecom Vina

Ngày 14/5/2016, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH Bluecom Vina, thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương. Tham dự buổi Lễ có ông Phạm Hữu Thư – Chủ tịch LĐLĐ thành phố,…