Sự Kiện Nổi Bật

Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 27/10/2023; Sáng ngày 04/11/2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và…

Chăm lo đời sống tinh thần người lao động

Biểu diễn múa rối tại Công ty TNHH Tohoku Pioneer thuộc Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng. Ảnh: Đỗ Hiền Từ tháng 9-2023, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn…

Hội thảo Hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các tổ chức, doanh nghiệp

Ngày 28/10/2023, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ Hội thảo Hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Xây dựng thành phố thông minh, đưa Hải Phòng vươn tầm quốc tế – Kỳ III: Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp

Để quá trình xây dựng thành phố thông minh được tiến hành nhanh chóng, thành công và hiệu quả, bên cạnh những hoạt động chủ động đã được thực hiện thì vẫncòn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi các cấp chính quyền, sở ngành, địa phương thực hiện quyết…