Công văn số 839/BQL-QHXD – Thi công kè bao, san lấp Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và Phi thuế quan Xuân Cầu

Số ký hiệu: 839/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/03/2023

Trích yếu: Thi công kè bao, san lấp Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và Phi thuế quan Xuân Cầu.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng