Công văn số 3399/BQL-QHXD về việc hướng dẫn cấp GPXD công trình thuộc Dự án xây dựng bến tàu du lịch

Ký hiệu: Công văn số 3399/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 11/7/2023

Trích yếu: về việc hướng dẫn cấp GPXD công trình thuộc Dự án xây dựng bến tàu du lịch

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng