Công văn số 3321/BQL-QLĐT về việc làm rõ một số vấn đề liên quan đến hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh csht KCN Tràng Duệ 3

Ký hiệu: Công văn số 3321/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 6/7/2023

Trích yếu: về việc làm rõ một số vấn đề liên quan đến hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh csht KCN Tràng Duệ 3

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng