Công văn số 1837/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Nam Đình Vũ (Khu 1)

Số ký hiệu: 1837/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 22/04/2023

Trích yếu: Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Nam Đình Vũ (Khu 1).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng