Công văn số 1484/BQL-QHXD – Rà soát các thủ tục pháp lý trong việc xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại khu đất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Kỷ nguyên

Số ký hiệu: 1484/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 06/04/2023

Trích yếu: Rà soát các thủ tục pháp lý trong việc xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại khu đất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Kỷ nguyên .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng