Công văn số 1497/BQL-QHXD – Triển khai công tác tạm, công tác chuẩn bị mặt bằng cho Dự án Kho LNG Miền Nam tại KXD 01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ khu 1

Số ký hiệu: 1497/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 07/04/2023

Trích yếu: Triển khai công tác tạm, công tác chuẩn bị mặt bằng cho Dự án Kho LNG Miền Nam tại KXD 01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ khu 1.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng