Văn bản số 1701/BQL-QLDN – Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày 17/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1701/BQL-QLDN về Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Xem chi tiết văn bản tại đây.