Văn bản 1429/BQL-QLDN – Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn thành phố

Ngày 04/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1429/BQL-QLDN về việcTriển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.