Kế hoạch số 449/BQL-QHXD – Về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ký hiệu: 449/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 01/02/2024

Trích yếu: Về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng