Công văn số 694/BQL-QLDN – Phối hợp xử lý vụ việc Hoa Kỳ rà sát hành chính thuế chống trợ cấp lốp xe ô tô nhập khẩu từ Việt Nam

Số ký hiệu: 694/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 24/02/2023

Trích yếu: Phối hợp xử lý vụ việc Hoa Kỳ rà sát hành chính thuế chống trợ cấp lốp xe ô tô nhập khẩu từ Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng