Công văn số 66/BQL-VPĐD – Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Ký hiệu: 66/BQL-VPĐD

Ngày ban hành: 05/01/2024

Trích yếu: Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng