Công văn số 6115/BQL-VP – Tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đối với lãnh đạo, chuyên gia, người lao động tại các doanh nghiệp

Ký hiệu:6115/BQL-VP

Ngày ban hành: 21/12/2023

Trích yếu: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đối với lãnh đạo, chuyên gia, người lao động tại các doanh nghiệp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng