Công văn số 5303/BQL-VPĐD – Mời tham dự buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng

Số ký hiệu:5303/BQL-VPĐD

Ngày ban hành: 02/11/2023

Trích yếu: Mời tham dự buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng