Công văn số 4517/BQL-LĐ – Nhu cầu tuyển dụng trong KCN, KKT đợt 1 tháng 9/2023

Ngày 13/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4517/BQL-LĐ – Nhu cầu tuyển dụng trong KCN, KKT đợt 1 tháng 9/2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.