Công văn số 4321/BQL-QHXD – Về việc xử lý vi phạm hành chính

Ký hiệu: Công văn số 4321/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 30/08/2023

Trích yếu: Gửi UBND Quận Hải An về việc xử lý vi phạm hành chính

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng