Công văn số 4259/BQL-QHXD – Giải trình, hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các cơ quan đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 4259/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 25/08/2023

Trích yếu: Giải trình, hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các cơ quan đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng