Công văn số 373/BQL-QLĐT – Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư

Số ký hiệu: 373/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 06/02/2023

Trích yếu: Công văn số 373/BQL-QLĐT – Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng