Công văn số 3543/QĐ- BQL – về việc Cử cán bộ, công chức ham dự lớp tập huấn xuất xứ hàng hóa

Ký hiệu: Công văn số 3543/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 18/07/2023

Trích yếu: về việc Cử cán bộ, công chức ham dự lớp tập huấn xuất xứ hàng hóa

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng