Công văn số 3332/QĐ- BQL – về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ký hiệu: Công văn số 3332/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 07/07/2023

Trích yếu: về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng