Công văn số 3330/QĐ- BQL – về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ký hiệu: Công văn số 3330/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 07/07/2023

Trích yếu: về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng