Công văn số 3328/QĐ- BQL – về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quản lý

Ký hiệu: Công văn số 3328/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 07/07/2023

Trích yếu: về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quản lý

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng