Công văn số 2998/BQL-QHXD về việc cập nhật, bổ sung Dự án khu nhà ở xã hội và Dự án khu nhà ở công nhân tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải TP Hải Phòng và quy hoạch phát triển điện lực thành phố

Ký hiệu: Công văn số 2998/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 20/6/2023

Trích yếu: về việc cập nhật, bổ sung Dự án khu nhà ở xã hội và Dự án khu nhà ở công nhân tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải TP Hải Phòng và quy hoạch phát triển điện lực thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng